usługi poligraficzne

  • druk wielkoformatowy (cad, fotografie i płótna)
  • skan wielkoformatowy (do formatu A0)
  • kserowanie dokumentów
  • oprawa prac magisterkich i licencjackich i innych dokumentów (oprawa kanałowa, oprawa grzbietowa, grzbiety wsuwane, laminowanie na gorąco)